Presentació del viatge de benchmark als Països Nórdics

Presentació del viatge de benchmark als Països Nórdics
Data

24 DE MAIG

Horari

12:00h - 14:00h

Ubicació

ACCIÓ