Sessió de "Concept Mapping"

Sessió de "Concept Mapping"

El Grup de Treball en Talent es va constituir ara fa uns mesos i ja hem establert un full de ruta on treballarem de manera molt activa per afavorir la inserció laboral del talent així com per a enfortir les relacions entre universitat i empresa.

Per tal d’assolir aquest segon objectiu, el primer pas que es durà a terme és la celebració d’una sessió de “Concept Mapping amb representants de recursos humans d’algunes de les empreses que conformen el cluster així com d’altres agents importants de l’ecosistema, que ens ajudin a definir bé quin és el perfil del talent digital que busquen les empreses de l’àmbit traveltech.

Data

3 DE NOVEMBRE

Horari

11AM - 12:30PM

Ubicació

Turijobs